Mały słwoniczek

W opowieści użyto gwary góralskiej, słownictwa stylizowanego (dość luźno) na staropolskim oraz kilku rzadziej używanych słówek. Staram się jednak wymusić na moich sympatycznych czytelnikach kojarzenie znaczenia na podstawie kontekstu. Wiele z nich jest opisane w sąsiednich akapitach. Tu podaję zbiór kłopotliwszych w interpretacji słów - jedynie kilka z nich umieściłem w przypisach rozdziałów. * ceper - nie góral, nieco ironicznie hipkać - skakać hybnoć - zajść pyrć - perć, trudna, górska ścieżka śtuder - spryciarz wyrychtować - doprowadzić do porządku * dunder świśnie - piorun strzeli kibić - talia węgieł - narożnik chaty, miejsce zetknięcia dwóch ścian * ale/lager - piwo górnej/dolnej fermentacji kantyna - bufet wojskowy